تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - مطالب ابر دنگ زمونه
دوشنبه 5 بهمن 1394

دنگ زمونه

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" دنگ زمون "

نورِ نیمه جون،آروم

جُورِ بَرد گِلال،بی دُونگ

وِ چنگِ آسمون گُرو.

دیوارِ كُورِ تا اَبَد شَو

چی دالِ گُسنه،دیُون گُشی

مُستِ دُرشتِ كُه

پِنَه بیاوون

دَر حُونه زُمینِ اِی كُفت وِ راز

دیونِ شَونِ ای بَفت

آسمون وِ كُه ای نیشت

كُه وِ آسمون

درد،من سَرسُون ای پیتست

هَر دُو سُون،غَریونه غَم وِ دِلن

وِ دَنگِ زَمونه.

" خرم سعیدی زمستان٩٤"


برچسب ها: شعر نو لری ، شعر نو بختیاری ، شعر نو لری بختیاری ، دنگ زمونه ، خرم سعیدی ،