پنجشنبه 15 بهمن 1394

تَرس وُ تُرس

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

شَونِه شَه تَر كشی
اَونِه گِل آلی تَر
تا قیل تر بِسِگاهه
وُ بِتَرسیم
علازنگی لاكردار
نَونه ماری كِه ایمانه زَی
یَه رنگ نی سِه پیسه یه.

" خرم سعیدی"


برچسب ها: تَرس وُ تُرس ، شعر نو لری بختیاری ، شعر نو لری ، شعری به زبان بختیاری ، خرم سعیدی ،