یکشنبه 3 آبان 1394

تركی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر محلی بختیاری ،

"تَرِكی"

افتوِ زَوین،تا نشَسَنِ گِلی زِمین
دو نین،كم زیاد،قد قُواره داشت.
گُل گُلی و سوز وُ سیر، جُوه كُهِ، سَله سرد وِ سر
سَر وُ گوش یك نهاده بی.
گله بُزی وِ دیر، جور مورجلال وٍ قُچ
سر و زیر،مین سوزِماری كُهی ، سوزه ای بُری
شونِ گله بز،سی گلس،یا گذار روزگار
دی بلالِ تر،خوند و نی ازی و نم دل.
نور جور لوله تفنگ، نیزه ای كشی
لونه لونه بردلونِ كُه نه ای پایی
هُمكنار نور،گُلو گُلوی اورِ دوره گرد
بُن گِلی،میخ افتو پسین
تهل تُروش،كینه زار و بفته گیل یك
چی گدا سمچ
رَه ی كُهنه آسمون ای گِری.
قارچ تازه زیده دَر
چادری و گِل و سر
مین بُفِ تره و بُسور وا كلوس، سر ای كشی
بوی خوی مین كُه،افتوِ و هوش ابُو
مین خین خوس نشس گُرو
پشت كُه ی دی،زُواله اَو
شو و چی دزی سیا و دَو
گله وَی و مین قاش
شون،بز چپر به دُو
بال چاله هی كُنه لٍوی 
مین تَركی.
"خرم سعیدی پاییز٩٤" 
ayapir2.ir


برچسب ها: شعر لری ، شعر بختیاری ، تركی ، خرم سعیدی ، شعر نیمایی بختیاری ،