تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - مطالب ابر بردی شهر
شنبه 4 اردیبهشت 1395

بَردی شهر

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

"بَردی شهر "

اَی خینِ رَوونِ عَزیزونِ دَورون

رُوحِ مُدامِ زُنده یِ بَرد آشیون

گُمبِ گُلِ شَهرای نها،مالِ میر

یادگارِ پیرِ دِیر

كَتیبه شهرِ وِیرون،

صدایِ شهنه اسبِ زمون

زیرِ هر بَردت خَو .

چِنگالِ كُو دِشمِن،بَردی وُجاقت كُور كِی

جُون كندی وُ مَندی

وَر  سُم دَسِ تاریخ

مِردُنه جِستی

تا ایچُو خوت رَسوندی

پَ بِمَهن جاودونه

آسیده بِخَوس

بَچَلِت تقاصت گِرن وِ زَمونه.

#خرم_سعیدی بهار٩٥خورشیدی


برچسب ها: شعر نو لری ، شعرنو لری بختیاری ، شعر بختیاری ، بردی شهر ، خرم سعیدی ،