تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - مطالب ابر بارشت
پنجشنبه 3 دی 1394

بارشت

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" بارشت "

سال دراز وُ حُشك

خاك نَگُو،بَردِ سَرد

اَور دِلس بَردی

خینِ پِل وُ " پیر مَهمید "

حَتا هَلهَلِ كُوسه

اَفاقه نَدا

دَسا وِ هوا

خَرسی وِ آسمون درا

آسمون دِلِس سیا

چی نها، نَم پَس نیدا

" خرم سعیدی زمستان٩٤"


برچسب ها: شعر نو لری بختیاری ، شعر نو بختیاری ، شعر نو لری ، بارشت ، خرم سعیدی ،