چهارشنبه 4 تیر 1393

اقلیم باد

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر نو نیمائی ،

اقلیم باد

در اقلیم ذهن،شهر

 با ترک نازک و تیره

با اشباح لگدمال تصویر روح

با گیاهانی برهم ژولیده و پژمرده

با درختانی بی بر و برگ

با خیمه های آهنی، بلند

در ساعت خاکستری آسمان

با عقربک های بریده بریده

با شماره های اندوده به قیر

به دور هم مشوش می گردد

با توده های از هم گسسته

با برشی از زمان بدون قهرمان

در کوهسار بی فریاد

سوی بی سو رهسپار

تصویر زندگی زمان ماست .

 

                              بهار1393 خورشیدی- بندرعباس


برچسب ها: اقلیم باد ، شعرنو ، خرم سعیدی ،