دوشنبه 30 فروردین 1395

یاوری

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" یاوری "

یار در  كنار
بر خار شاخسار رازناك شب
به انتظار 
شفاف جویبار نو نور
گل را مسحور می كند
و بلبل بر نرمینه نور
در سرزمین دل
زیبا آوایی می آغازد زار .
ای آتش درونی متجلی گل
ای شعله شرر بار نور آه
یاری رسان_هر زمان و مكان_
راز دلان ِ زار شیدا را.
#خرم_سعیدی بهار٩٥ خورشیدی


برچسب ها: خرم سعیدی ، شعر یاوری ،

یکشنبه 29 فروردین 1395

گره گلی

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" گره گِلی "

آلیده هِد هوای دل

پَنجه خیالِ عُرمِ سُوده

وِ بَرهُوتِ دل پیته

زَهر خَندِ زِندهی قیل

دلِ چی لِشگِ حُشگِ گینهِ كُهنه، پیرِ پیر

سیاپوشِ ویرِ جُونِ وِ گِل نِشَسه

بیخِ گِلی گره گِر

بُضغِ زِندونی كاسه سَر

اِشكم واكُنه

تَپ وُ تیلونِ زُلالس دینِ یك وِ دَو

جُورِ اَفتو وُ برف پِرچست

وِ داغِ زَمونِ سیا.

#خرم_سعیدی  بهار٩٥ خورشیدی


برچسب ها: شعر نو لری ، شعر نو لری بختیاری ، شعر بختیاری ، گره گلی ، خرم سعیدی ،

پنجشنبه 26 فروردین 1395

رود مرگ

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" رود مرگ "

سهمگین درد و خارا بغض
گره بر گره زندگی
چشم دودناكش همه نگاه
گم در درد تیره نای گنگ پگاه
دنبال گل بی گاه به گل.
پایِ دردِ رود
روح ترد مادر را ربود
زمین چشمانش غلتید
اقیانوس آرام اشك
در رنگین كمان آسمانش لنگر انداخت.
" بهار ٩٤ "

#خرم_سعیدی


برچسب ها: خرم سعیدی ،

چهارشنبه 18 فروردین 1395

دل به راه

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    

" دل به راه "

دلش مانند دلشعله فروزان و پر از تشویش
نگاهش گاه رنگین و شگفتِ شعله می پایید
نسیمی گاه بنوازد دو تا گیس سفیدش را در آن سرما
هویدا كوهه پیشانیش پر از پریشانی و دلخسته
همیشه سایه وهم است ساكت،ساكن سینه
دلش تكدانه تكدانه تپد گاهی
نفس از بیخگاه سینه می كوبد در بسته
زبان چسبیده بر كامش به مثل سخره ای بر كوه
نگاهش راههای بی حدی را او نگهبان است
و گاهی گنگ ناله با گرهگاه دلش واگویه دلبند را می كرد
و او اندر كنار شعله دل،انتظاری می كشد فرزند نان آور.
 
" بهار ٩٥ "
#خرم_سعیدی


برچسب ها: شعر نو نیمایی ، خرم سعیدی ، شعر دل به راه ،