تبلیغات
آیاپیر (خرم سعیدی ) - شعر بختیاری - مطالب فروردین 1394
شنبه 15 فروردین 1394

گزنده- شعر گویشی بختیاری

   نوشته شده توسط: خرم سعیدی    نوع مطلب :شعر لری بختیاری ،

گزنده

دام چی دایل دی

گُود ویرت بُوه وا گُنج ، اِگزه

بعد گادیمه وُ مار

مُو تُونه اِسپاردُم

دَسِ سَیدی احمد

کِه بُوه پشت وُ پَنات

سَیدس دوش اُوی

وِ هُو دادم نَرذی

کِرد پَرپیم تُونِه

بَس دَم هرچه گزندن وُ خزندن من کُه

نَزَنِن نِشت تُونه .

بعد گفتر کِه اَویدُم دیدم

مار و گژدیم کِه خُوه

هُو کِه هَی نِشت ازنه

هَرچه کِه نِزدیکتر

نُوک وُ نِشتِس تیزتر

هو...

 

بهار1394- خرم سعیدی

 


برچسب ها: شعر لری بختیاری ، شعر بختیاری ، شعر لری ، گزنده ، خرم سعیدی ، شعرگویشی بختیاری ،